Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wydział: VIII Wydział Gospodarczy Adres: ul. Mickiewicza 103  15-950 Białystok Województwo: Podlaskie
Przewodniczący: SSR Katarzyna Dąbrowska - Doroszczyk Tel: (85) 66 56 308 Fax: (85) 66 56 308

Lista postępowań

2024

2023

2022