API - dostęp do danych postępowań upadłościowych - krpu.pl

Dzięki API system krpu.pl można łatwo zintegrować swój system (aplikację) z naszą bazą ogłoszeń postępowań upadłościowych.

W poniższych przykładach podajemy wywołania za pomocą narzędzia CURL, które można łatwo zastąpić wywołaniem dowolnego języka programowania.

Jeśli Wasz system potrzebuje dodatkowych funkcji do integracji w wywoływaniach przez system API to prosimy o kontakt - na adres kontakt@krpu.pl

API token

API token możesz uzyskać po kontakcie z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@krpu.pl

Adres środowiska produkcyjnego:

https://api.krpu.pl/

Lista postępowań upadłościowych:

GET /bankrupcy/information

Filtry

Nazwa Typ Opis
type String
Parametry: xml, json
Format wyświetlanych danych. Domyślnie JSON.
begin Date
Format: YYYY-MM-DD
Pobieranie informacji od dnia
end Date
Format: YYYY-MM-DD
Pobieranie informacji do dnia
nip Integer Numer NIP
regon Integer Numer REGON
krs String KRS
pesel Integer Numer PESEL