Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Wydział: V Wydział Gospodarczy Adres: ul. dr Juliana Smolika 1  33-300 Nowy Sącz Województwo: Małopolskie
Przewodniczący: SSR Dominik Skoczeń Tel: (18) 53 17 329 Fax: (18) 443 72 10

Lista postępowań

2016