Formularz rejestracyjny dla doradców restrukturyzacyjnych

Dzięki rejestracji i wygenerowaniu dostępu do konta doradcy restrukturyzacyjnego w naszym serwisie, uzyskują Państwo wiele korzyści:

  • bezpłatne korzystanie z serwisu, dostęp do wszystkich informacji zamieszczonych w serwisie,
  • bezpłatna awizacja o nowych obwieszczeniach w MSiG i KRZ dotyczących prowadzonych postępowań,
  • wgląd do wszystkich prowadzonych przez Państwa postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • wgląd do swoich danych osobowych, wraz z możliwością ich zmiany i aktualizacji,
  • możliwość zamieszczania dodatkowych informacji w prowadzonych postępowaniach (np. zatwierdzenie listy wierzytelności, ustalenie planu spłaty itp.),
  • możliwość zamieszczania płatnych ogłoszeń o przetargach, które po zakończeniu przetargu są widoczne w danym postępowaniu. Faktura za ogłoszenie jest automatycznie wystawiana na Upadłego i przesyłana na maila,
  • kontakt z uczestnikami poprzez formularz kontaktowy (bez ujawniania adresu mailowego),
  • możliwość dokonania weryfikacji wniosku Dłużnika o ogłoszenie upadłości poprzez zweryfikowanie posiadanego majątku.

Zachęcamy do rejestracji i aktywnego korzystania z serwisu.