Wydział: V Wydział Gospodarczy Adres: ul. Polowa 1  18-400 Łomża Województwo: Podlaskie
Przewodniczący: SSR Ewa Agnieszka Kłapeć - Kalinowska Tel: (86) 215 09 65

Lista postępowań