Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wydział: XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Adres: ul. Kościuszki 107/109  90-928 Łódź Województwo: Łódzkie
Przewodniczący: SSR Agnieszka Bujnowicz-Tomaszewska Tel: (42) 66 46 212-215

Lista postępowań

2023

2022